मराठी विद्याशाखा विशेष निवड
Jayawant Dalavi

मराठी विद्याशाखा विशेष निवड

मध्ययुगीन मराठी वाङ्मयाचा इतिहास (प्रारंभ ते इ.स.१५००)

गूगल रेकॉर्डिंगस - https://drive.google.com/drive/folders/1B_ev2mTiFDMJuAE8Pbyl1Jf1Dh4N9jUu?usp=sharing

साहित्यविचार
Jayawant Dalavi

साहित्यविचार

साहित्यविचार 

  • उद्दिष्टे :
  1. पौर्वात्य व पाश्यात्य काव्यशास्त्राची ओळख करून देणे 
  2. काव्याची लक्षणे आणि प्रयोजने समजावून देणे
  3. साहित्याची निर्मितिप्रक्रिया आणि स्वरूप जाणून घेणे
  4. भाषेचे अलंकार समजावून देणे 
  5. गूगल रेकॉर्डिंगस - https://drive.google.com/drive/folders/1B_ev2mTiFDMJuAE8Pbyl1Jf1Dh4N9jUu?usp=sharing